Om oss

 

Föreningens verksamhet baseras på att en patrullerande bil ska bevaka medlemmarnas intressen och grundtanken är att vi ska synas på bygden i brottsförebyggande syfte. Bilen körs av medlemmar via ett schema och de som kör avgör själva hur, när och var de kör under det dygn de är schemalagda. Under det dygn man är schemalagd ska man även ansvara för jourtelefonen, vara tillgänglig och behjälplig via densamma. Var och en gör så gott man kan efter förmåga och egna förutsättningar, eftersom de flesta av oss även har arbete att sköta.   

 

Organisation

 

 

Styrelse:


Ordförande:

Henrik Hässlebräcke

Sekreterare:

Henrik Lindskog

Kassör:

Else-Marie Johansson

Ledamot:

Roger Müller, Höghult

Stig Fransson, Åkersberg

Helena Blom

Christina Holmgren

Så fungerar vi

Vi är oerhört stolta och riktar ett särskilt tack till medlemmarna som gör föreningen till vad den är

BILEN/JOURTELEFON

076-829 22 91


VID PÅGÅENDE BROTT

SOS Alarm 112


EJ BRÅDSKANDE

Polisen 11414

www.polisen.se