Kontakt

Föreningens Kontaktuppgifter

BILEN/JOURTELEFON

076-829 22 91


VID PÅGÅENDE BROTT

SOS Alarm 112


EJ BRÅDSKANDE

Polisen 11414

www.polisen.se

Schemafrågor: Roger Müller, roger.honigmann@icloud.com

 

Medlemsavgifter: Else-Marie Johansson

 

Övriga frågor: Henrik Hässlebräcke 070-5430520

                      

 

Vi är oerhört stolta och riktar ett särskilt tack till medlemmarna som gör föreningen till vad den är