Frågor & svar

 

Måste vi köra på natten?

Nej, det finns inget tvång att köra på natten, var och en kör när och hur de vill och kommer överens med sin körpartner.

Det är en fördel att körningarna sprids över dygnet.

 

Får icke medlemmar köra/åka med i bilen?

Ja, men en medlem måste vara med i bilen.

 

Måste alla medlemmar vara med och köra?

Nej, det finns inget tvång på att köra, men vi tar tacksamt emot fler medlemmar som vill köra.

 

 

Vi är oerhört stolta och riktar ett särskilt tack till medlemmarna som gör föreningen till vad den är

BILEN/JOURTELEFON

076-829 22 91


VID PÅGÅENDE BROTT

SOS Alarm 112


EJ BRÅDSKANDE

Polisen 11414

www.polisen.se