Hem

Det här är Sörbygdens grannsamverkan

BILEN/JOURTELEFON

076-829 22 91


VID PÅGÅENDE BROTT

SOS Alarm 112


EJ BRÅDSKANDE

Polisen 11414

www.polisen.se

 

Avstånden på den svenska landsbygden ställer stora krav på bevakning mot stölder och skadegörelse. Sörbygdens Grannsamverkan är en väl fungerande förening, där vi hjälps åt  att motverka dessa problem. Till vårt förfogande har vi en märkt bil med erforderlig utrustning som nyttjas enligt körschema varierande tider på dygnet.

 

Vem är föreningen till för?

Föreningen startades för att minska risken för brott och skadegörelse hos invånarna i Sörbygden med omnejd. Vårt mål är att så många som möjligt i bygden ska vara med i föreningen.

 

Hur vi arbetar.

Vi åker runt och syns, observerar och rapporterar avvikelser på vår bygd, samt vid medlemmarnas fastigheter och egendom och annat som är av intresse för föreningen.

 

Vi samarbetar med polisen men ersätter inte polis eller väktare.

 

 

 

Vi är oerhört stolta och riktar ett särskilt tack till medlemmarna som gör föreningen till vad den är